HISTORIA KAPLICZKI WE WSI SOLARNIA

 

Dnia 27 stycznia 1874 r. kmieć Jan Anders wystosował poprzez Urząd Gminy Solarnia do władzy policyjnej w Lublińcu wniosek pisemny z prośba o wyrażenie zgody na postawienie kapliczki na polu będącym jego własnością i zapisanym pod Nr 5 Księgi gruntowej (Wieczystej) obszaru Solarnia.

Kapliczka ma stanąć w odległości 13 metrów od drogi prowadzącej z Solarni do Lublińca. Wymiary budowli 3x3m x wysokość jednej kondygnacji domu mieszkalnego.

Kapliczka ma być wymurowana z cegieł na zaprawie wapiennej i posiadać niewielką wieżyczkę z dzwonkiem do wydzwaniania pór dnia. Daszek mam być kryty dachówką.

Dnia 31.01.1874 spisany został w II oddziale Sądu Grodzkiego w Lublińcu akt urzędowy w języku niemieckim ( Anders zrzekł się pisania także protokołu w języku polskim co własnoręcznie wpisał po polsku na dokumencie). Spisany dokument stwierdza ponadto, oprócz danych wyżej, że dzwonek na wieżyczce zakupiony zostanie przez gminę, koszt budowy wyniesie około 80 talarów i że wymagana będzie zgoda władzy duchownej.

Anders zobowiązał siebie i swoich następców do utrzymania kapliczki na własny koszt w należytym stanie budowlanym oraz odbudowania jej w razie spłonięcia lub uszkodzenia z innych przyczyn losowych. Następnie wniósł o wpisanie wymienionych zobowiązań do księgi wieczystej.

Tłumacz o nazwisku Kluczny odczytał tekst po polsku a następnie dokument podpisali: Jan Anders, Kluczny – tłumacz i Krahn – radca sądowy.

Dnia 5 lutego 1874 wpisano w dziale II księgi gruntowej (wieczystej) Solarnia tom I karta 5 treść zobowiązania w języku niemieckim, które w tłumaczeniu na język polski brzmi następująco: „Zobowiązuje się każdorazowego właściciela, kapliczkę, którą na polu zapisanym we wspomnianej księdze wieczystej i położonym przy drodze ku Lublińcowi niezwłocznie zbudowaną zostanie zgodnie z opisem zawartym w dokumencie spisanym dnia 31.01.1874, w dobrym stanie i godnym wyglądzie utrzymać a w razie jej zniszczenia w poprzednim stanie odbudować”.

Dokument – wyciąg z księgi wieczystej – doręczył posłaniec sądowy, który został upoważniony do pobrania 2 talarów i 1 srebrnego grosza opłaty sądowej za dokonane czynności.

Dnia 8 kwietnia 1874 r. ówczesny ks. proboszcz Paweł Cichon zwrócił się do władzy arcybiskupiej we Wrocławiu z wnioskiem o wyrażenie zgody na wybudowanie wspomnianej kaplicy oraz zgodę na jej benedykcję.

Dnia 22 kwietnia 1874 r. odpowiedziano na wniosek pozytywnie zauważając, że poświęcenie jej leży w kompetencji ks. proboszcza, bowiem nie chodzi w tym przypadku o kaplicę przystosowaną do odprawiania mszy św.

Kaplicę prawdopodobnie wybudowano w tymże 1874 r. a poświęcił ją ks. Paweł Cichon, w latach 1872 – 92, proboszcz parafii św. Mikołaja w Lublińcu, do której wchodziła również Solarnia.

Wspomnianą posiadłość zapisaną w księdze wieczystej Solarnia tom I karta 5 stanowiła gospodarstwo wolnego kmiecia o powierzchni 14,39,50 hektara.

Przy zakładaniu ksiąg wieczystych na początku XIX wieku pierwszym właścicielem zapisano Wawrzyńca Wunsika. W wyniku umowy spadku z 11.08.1839 r. właścicielem stali się Franciszek Mlynek oraz jego żona Marianna rodzona Grutz.

Kolejnymi właścicielami zostali po połowie małżonkowie: Jan Anders i Katarzyna rodzona Mlynek. Stało się to w oparciu o umowę spadku z 29.03.1862 r. Katarzyna Anders zmarła 19.01.1891 r. Po jej śmierci posiadłość przeszła we władanie Piotra Andersa i Franciszki rodzonej Mlynek a wpisu dokonano 10.08.1892 r.

Piotr Anders określony został w zapisie jako syn półłannika (Halbbauer), stąd wniosek, że posiadłość pierwotną podzielono.

Kolejni właściciele to:

Florentyna Anders rodzona Mrozek – żona rolnika (wpis 3.02.1934)

Otton Psyk i jego żona Elźbieta Koloch (wpis 30.09.1936)

Dziuk Józef i Elźbieta (wpis 1941)

Dziuk Eugieniusz – Maria z d. Mazoń ( wpis         )

Dziuk Andrzej (wpis 16.02.1995).

Dnia 30 maja 1999 podczas nabożeństwa majowego dokonano poświęcenia kapliczki, która została odrestaurowana przez rodzinę Dziuk. Poświęcenia dokonał o. Józef Majewski OMI.

Opracował Jan Fikus – listopad 1996

Historia kapliczki została zamieszczona przy pomocy ks. Wiesława Żurawskiego, oraz oo.Oblatów.© 2008 - 2017 Created by Kamil & Marzena
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.